Vai trò quan trọng của người cao tuổi trong phòng chống thiên tai

Đóng góp ý kiến, tham gia bằng kinh nghiệm thực tiễn đúc rút nhiều năm..., có thể thấy, bên cạnh những rủi ro và dễ bị tổn thương, lực lượng người cao tuổi đang có một vai trò quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai.

Clip: Hội thảo Quốc gia “Chia sẻ kinh nghiệm và thực hành tốt về đưa nội dung người cao tuổi vào quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”.