Video độc quyền: Hành trình điều tra "quỷ ấu dâm" Huỳnh Đắc Cường

Quá trình điều tra tìm chứng cứ tố cáo "quỷ ấu dâm" Huỳnh Đắc Cường, các nạn nhân hầu như không ai dám đứng ra tố cáo, người tố cáo chủ yếu là các tình nguyện viên và nhân viên y tế, bác sĩ điều trị cho các nạn nhân, khiến cho việc tìm ra các chứng cứ để buộc tội Huỳnh Đắc Cường càng trở nên khó khăn.

Hành trình điều tra "quỷ ấu dâm" Huỳnh Đắc Cường

Hành trình điều tra "quỷ ấu dâm" Huỳnh Đắc Cường