Đáng nể ông nông dân kiếm 8 tỷ đồng mỗi năm từ kinh tế vườn trại

Từ số vốn 800.000 đồng để khởi nghiệp trên vùng đất mới Bình Dương, hiện nay ông Tống Văn Hướng thu lời khoảng 8 tỷ đồng mỗi năm cho cá nhân, và giúp thu lời 20 tỷ đồng mỗi năm cho HTX do ông điều hành.

Đáng nể nông dân Tống Văn Hướng kiếm 8 tỷ đồng mỗi năm từ kinh tế vườn trại

Ông Tống Văn Hướng là một trong những tấm gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đã và đang góp phần xây dựng làng quê Minh Hòa và huyện Dầu Tiếng thêm trù phú. Năm 2021, ông Tống Văn Hướng được bình chọn là Nông dân xuất sắc Việt Nam, đại diện tỉnh Bình Dương.