Đồng Tháp: Lão nông trồng lúa, "thuận thiên" từ mô hình canh tác hữu cơ

Ở Đồng Tháp đang có những mô hình canh tác hữu cơ đang phát triển, không sử dụng phân thuốc hóa học. Và tất nhiên là do chính người sản xuất đã sớm nhìn ra được hệ lụy của chất hóa học đến cây trồng, môi trường sống và đặc biệt là sức khỏe của con người.

Đồng Tháp: Lão nông trồng lúa, "thuận thiên" từ mô hình canh tác hữu cơ

Đồng Tháp: Lão nông trồng lúa, "thuận thiên" từ mô hình canh tác hữu cơ