Hộ dân tộc thiểu số liên kết trồng nấm với tiến sĩ nấm học, thu nhập 20 triệu đồng/tháng

Được cung cấp phôi nấm hương với giá ưu đãi, trồng và chăm sóc theo quy trình hữu cơ, các hộ dân tại xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã có thu nhập khá cao hàng tháng.

Hộ dân tộc thiểu số liên kết trồng nấm với tiến sĩ nấm học, thu nhập 20 triệu đồng/tháng

Hộ dân tộc thiểu số liên kết trồng nấm với tiến sĩ nấm học, thu nhập 20 triệu đồng 1 tháng