Lâm Đồng: Mô hình sản xuất nông sản sạch trên nền tảng công nghệ cao

Nhận thấy lợi ích từ sản xuất nông sản sạch, năm 2014, ông Lê Văn Ba (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đã cùng hàng chục hộ nông dân địa phương thành lập HTX DV nông nghiệp tổng hợp An Phú. Đến nay, mô hình sản xuất nông sản sạch trên nền tảng công nghệ cao của HTX đạt nhiều thành quả, nguồn sản phẩm được thị trường đón nhận.

Lâm Đồng: Mô hình sản xuất nông sản sạch trên nền tảng công nghệ cao

Lâm Đồng: Mô hình sản xuất nông sản sạch trên nền tảng công nghệ cao