Mục sở thị mô hình nuôi thỏ Newzealand của lão nông U60 tại Hà thành

10 năm trước, không hài lòng với công việc công nhân hiện tại, ông Nguyễn Quốc Khánh (Gia Lâm, Hà Nội) đã quyết định về quê xây dựng mô hình nuôi thỏ thịt thương phẩm và đem lại thu nhập ổn định. Theo ông Khánh, nuôi thỏ thịt là một trong những mô hình “chậm mà chắc” trong ngành nông nghiệp hiện nay.

Mô hình nuôi thỏ Newzealand của lão nông U60 tại Gia Lâm