Tin liên quan

NÔNG THÔN XANH: Cánh đồng hữu cơ Mường Tấc, nơi "chim trời, cá tôm tụ về"

Sau 5 năm "nói KHÔNG" với thuốc BVTV độc hại, không rõ nguồn gốc và triển khai phong trào sản xuất lúa hữu cơ, cánh đồng Mường Tấc (huyện Phù Yên, Sơn La) đã trở thành một điển hình về môi trường và được bà con vui sướng ví như nơi "chim trời, cá tôm tụ về".

NÔNG THÔN XANH: Nông nghiệp hữu cơ xanh tại An Thanh, "một mũi tên trúng nhiều đích"

Nuôi rươi, cáy ngay trên ruộng lúa, phát triển du lịch sinh thái miền quê một cách bền vững, nông nghiệp hữu cơ tại xã An Thanh (Tứ Kỳ, Hải Dương) đang trở thành công thức luân canh hiệu quả, bền vững. Điều đó như “một mũi tên trúng nhiều đích”, làm đổi thay hoàn toàn cuộc sống, môi trường sản xuất của người dân địa phương.

NÔNG THÔN XANH: Giá thể thông minh bón một lần, nông dân “nhàn” cả vụ mùa

Chỉ cần bón một lần thay vì phải bón ba lần suốt cả mùa vụ giống như những loại phân bón hữu cơ khác, giá thể thông minh được đưa vào cánh đồng Mường Tấc đã giúp bà con nông dân địa phương giải quyết hiệu quả bài toán kinh tế và môi trường canh tác sản xuất.