Video: Cây gai xanh dễ trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân Sơn La

HTX Nông nghiệp BTH bản Lằn (Mường Do, Phù Yên, Sơn La) đã trồng thành công cây gai xanh AP1, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân.

Gai xanh - cây trồng mới đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân vùng cao Sơn La