Câu chuyện hạt gạo Tẻ Râu trên hành trình xây dựng cái nôi đặc sản Tây Bắc

Hội tụ đầy đủ những thế mạnh về chất đất, khí trời, độ cao, gió núi, hạt gạo Tẻ Râu của núi rừng Tây Bắc đang từng bước khẳng định mình trên thị trường nông sản.
Câu chuyện hạt gạo Tẻ Râu trên hành trình xây dựng cái nôi đặc sản Tây Bắc

Video: Câu chuyện hạt gạo Tẻ Râu trên hành trình xây dựng cái nôi đặc sản Tây Bắc