Sơn La: Đẩy mạnh khai báo lưu trú qua dịch vụ công trực tuyến

Công an tỉnh Sơn La tích cực tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân, tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ Công an trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Sơn La đẩy mạnh khai báo lưu trú qua dịch vụ công trực tuyến