Sơn La: Nuôi thủy sản trên lòng hồ thủy điện, nhiều nông dân thành tỷ phú

Những người nông dân từng một thời tham gia cuộc đại di dân để xây dựng công trình thủy điện Sơn La năm nào giờ đều đã thành những triệu, tỷ phú nhờ nuôi thủy sản trên lòng hồ thủy điện.

Nuôi thủy sản trên lòng hồ thủy điện, nhiều nông dân thành tỷ phú

Clip: Mô hình nuôi thủy sản trên lòng hồ thủy điện Sơn La