Trồng thanh long ruột đỏ xuất khẩu sang Nga, ông nông dân thu lời 300 triệu đồng mỗi năm

Phát triển mô hình trồng thanh long ruột đỏ, năm 2021, gia đình ông Trần Văn Đồng (Thuận Châu, Sơn La) được lựa chọn để xuất khẩu sản phẩm trang thị trường Nga. Sau một năm, mô hình này đã mang lại cho gia đình ông thu nhập lên đến 300 triệu đồng.

Sơn La xuất khẩu thanh long ruột đỏ sang Nga