Video: 100 nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 có gì đặc biệt?

100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 là 100 câu chuyện riêng biệt về hành trình vượt khó vươn lên, hành trình chuyển đổi tư duy sản xuất theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn và liên kết theo chuỗi giá trị. Đó cũng là hành trình dám nghĩ dám làm, vượt lên chính bản thân mình, để đi từ không đến có.

Video: 100 nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 có gì đặc biệt?


Video: 10 năm Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam - Một thập kỷ xanh