Trồng cà chua Nova theo hướng hữu cơ thu trăm triệu mỗi tháng

Mô hình trồng cà chua Nova của người dân xã Hòa Thuận, TP Buôn Mê Thuật được thực hiện vài năm trở lại đây, tuân theo hướng hữu cơ với những tiêu chuẩn khắt khe, đã giúp người dân thu lãi hàng trăm triệu mỗi tháng.
Trồng cà chua Nova theo hướng hữu cơ thu trăm triệu mỗi tháng
Trồng cà chua Nova theo hướng hữu cơ thu trăm triệu mỗi tháng

Trồng cà chua Nova theo hướng hữu cơ thu trăm triệu mỗi tháng

Trồng cà chua Nova theo hướng hữu cơ thu trăm triệu mỗi tháng