Yên Bái: Người tiên phong xây dựng thương hiệu chè Púng Luông

Xã Púng Luông (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) có cây Chè Shan tuyết là loại chè nổi tiếng, tuy nhiên những năm trước đây cây chè chưa thực sự mang lại hiệu quả kinh tế. Nhận thấy những nghịch lý đó nên Lù A Câu đã mạnh dạn đứng ra thành lập HTX, thu mua chế biến xây dựng thương hiệu Chè Púng Luông.

Yên Bái: Người tiên phong xây dựng thương hiệu chè Púng Luông