Cần Thơ: Mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, lão nông này trồng nhiều loại cây ăn trái và vật nuôi gì?

Từ kinh nghiệm sản xuất của một lão nông và những kiến thức đã học hỏi được, ông Nguyễn Hoàng Tuấn ở ấp Nhơn Thọ 1A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, Tp Cần Thơ, đã chuyển đổi mô hình sản xuất, kết hợp nhiều loại cây ăn trái và vật nuôi mang lại hiệu quả cao.

Mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, lão nông này trồng nhiều loại cây ăn trái và vật nuôi gì?

Mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, lão nông này trồng nhiều loại cây ăn trái và vật nuôi gì?