Côn Đảo: Du lịch tăng nhanh, nước ngọt sinh hoạt thiếu trầm trọng

Gần đây, du lịch Côn Đảo phát triển vượt bậc, điều này mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách và cho người dân địa phương. Tuy nhiên, với số lượng người đến đảo vượt quá sức tải, khiến cho nhiều hệ lụy tiêu cực nảy sinh. Trong đó, đáng lo nhất là môi trường bị ô nhiễm, điện và nước không đủ cung cấp...

Côn Đảo: Thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh

Côn Đảo: Thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh