Đồng Tháp: Có của ăn của để nhờ nuôi lươn giống nhân tạo

Nhờ học được mô hình nuôi lươn giống nhân tạo, nhiều nông dân tại Đồng Tháp đã có của ăn của để, làm giàu bền vững và giải quyết vấn đề thiếu con giống chất lượng của nhiều hộ nuôi lươn thịt tại địa phương.

Nuôi lươn giống nhân tạo mang lại hiệu quả kinh tế

Clip: Nông dân Đồng Tháp có của ăn của để nhờ nuôi lươn giống nhân tạo.