Nông dân Vĩnh Phúc thu nhập cả tỷ đồng mỗi năm nhờ chăn nuôi giống dê “đẻ ra tiền”

Tại khu vực miền Bắc của Việt Nam, anh Nguyễn Đình Thanh - chủ trang trại dê lớn nhất Vĩnh Phúc lựa chọn chăn nuôi 1000 con dê Boer giống, thu nhập trên 2 tỷ đồng mỗi năm.

Video: Nông dân Vĩnh Phúc thu nhập cả tỷ đồng mỗi năm nhờ chăn nuôi giống dê “đẻ tiền”