Rừng xanh ngang nhiên bị lâm tặc tàn phá, chính quyền xã kêu khó xử lý

Các đối tượng lâm tặc ngang nhiên chia thành nhiều nhóm, cưa hạ hàng chục cây gỗ cổ thụ thuộc tiểu khu 489, xã Hra, huyện Mang Yang (Gia Lai). Sau đó, từng nhóm này đưa trâu kéo gỗ xuống đường rừng rồi lấy xe sắt vận chuyển đi tiêu thụ.

Lâm tặc ngang nhiên "xẻ thịt" rừng xanh