Thanh Hoá: Cô gái dân tộc khởi nghiệp thành công từ mô hình "Vườn rừng bản Thổ"

Với mong muốn thoát nghèo, thay đổi cuộc sống và tạo sinh kế mới cho đồng bào dân tộc Thổ tại địa phương, cô gái dân tộc Thổ đã thực hiện mô hình "Vườn rừng bản Thổ" cho thu nhập 600 triệu đồng/năm, góp phần chống biến đổi khí hậu, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Thanh Hoá: Cô gái dân tộc khởi nghiệp thành công từ mô hình "Vườn rừng bản Thổ"