Trồng dừa sáp nuôi cấy phôi chịu mặn, anh nông dân thu hàng trăm triệu đồng mỗi tháng

Mô hình trồng 600 cây dừa sáp cấy phôi của anh Đặng Minh Bé (ấp Bình La, xã Lương Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Đây là minh chứng cho việc áp dụng thành công việc chuyển đổi giống dừa sáp cấy phôi cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao.

Trồng dừa sáp nuôi cấy phôi chịu mặn, anh nông dân thu hàng trăm triệu đồng mỗi tháng