Chuyển động Nhà nông 10/4: Nghệ An tiêu huỷ 2.670 con gia cầm nhiễm cúm A/H5N1

Nghệ An tiêu huỷ 2.670 con gia cầm nhiễm cúm A/H5N1; Bình Định quy hoạch 230ha vùng nuôi tôm công nghệ cao; Kiên Giang sản xuất lúa cánh đồng lớn gắn với liên kết tiêu thụ… là những tin chính sẽ có trong bản tin Chuyển động Nhà nông hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 10/4: Nghệ An tiêu huỷ 2.670 con gia cầm nhiễm cúm A/H5N1

Chuyển động Nhà nông 10/4.