Chuyển động Nhà nông 31/5: Xuất khẩu 5.400 tấn vải qua cửa khẩu Lào Cai

Hậu Giang mất hơn 3.000 m2 đất vì sạt lở; Xuất khẩu 5.400 tấn vải qua cửa khẩu Lào Cai; thời tiết diễn biến thất thường, hơn 319 triệu con tôm ở Trà Vinh bị bệnh hại… là một trong những thông tin có trong Chuyển động Nhà nông hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 31/5: Xuất khẩu 5.400 tấn vải qua cửa khẩu Lào Cai

Chuyển động Nhà nông 31/5.