Chuyển động Nhà nông 23/5: Vải thiều Việt Nam sẵn sàng “ra khơi”

Vải thiều Việt Nam sẵn sàng “ra khơi”; Cà phê chính thức vượt mốc 61.000 đồng/kg; Cam Lâm hối hả thu hoạch xoài cuối vụ… là những tin chính trong Chuyển động Nhà nông hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 23/5: Vải thiều Việt Nam sẵn sàng "ra khơi"

Chuyển động Nhà nông 23/5.