Chuyển động Nhà nông 28/5: Xe chở hàng lên cửa khẩu Lạng Sơn tăng đột biến

Nghệ An tổ chức Diễn đàn kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản vùng, miền; Xe chở hàng lên cửa khẩu Lạng Sơn tăng đột biến; Xuất khẩu cá khô, tôm khô tăng trưởng mạnh… là một trong những thông tin có trong Chuyển động Nhà nông hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 28/5: Xe chở hàng lên cửa khẩu Lạng Sơn tăng đột biến

Chuyển động Nhà nông 28/5.