Chuyển động Nhà nông 17/5: Vải sớm Thanh Hà vào mùa thu hoạch

Vải sớm Thanh Hà vào mùa thu hoạch; Lo phá sản, ngành chăn nuôi gia cầm kêu cứu Thủ tướng; Mỹ gia hạn kết luận chống lẩn tránh thuế với gỗ dán Việt Nam… là những tin chính trong Chuyển động Nhà nông hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 17/5: Vải sớm Thanh Hà vào mùa thu hoạch

Chuyển động Nhà nông 17/5.