Chuyển động Nhà nông 17/3: Cần Thơ xuất khẩu chính ngạch hơn 18 tấn sầu riêng Ri6 sang Trung Quốc

Báo NTNN kêu gọi ủng hộ sinh kế cho người nghèo tại Hội Báo toàn quốc 2023; Bệnh viêm da nổi cục và lở mồm long móng cùng xuất hiện trên bò; Cần Thơ xuất khẩu chính ngạch hơn 18 tấn sầu riêng Ri6 sang Trung Quốc… là những tin chính trong Chuyển động Nhà nông hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 17/3: Cần Thơ xuất khẩu chính ngạch hơn 18 tấn sầu riêng Ri6 sang Trung Quốc

Chuyển động Nhà nông 17/3.