Chuyển động Nhà nông 20/3: Hòa Bình xuất khẩu lô hàng mía tươi đầu tiên sang Hoa Kỳ

Ngày 19/3, Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ xuất lô hàng mía tươi đầu tiên sang thị trường Hoa Kỳ, với số lượng 20 tấn.

Chuyển động Nhà nông 20/3: Hòa Bình xuất khẩu lô hàng mía tươi đầu tiên sang Hoa Kỳ

Chuyển động Nhà nông 20/3.