Chuyển động Nhà nông 24/4: Bình Thuận có 123 héc ta thanh long hữu cơ đạt tiêu chuẩn nước ngoài

Bình Thuận có 123 héc ta thanh long hữu cơ đạt tiêu chuẩn nước ngoài; Giá gạo xuất khẩu Việt Nam lên cao nhất 2 năm; Hà Nội cơ bản kiểm soát được dịch bệnh gia súc, gia cầm… là những tin chính trong bản tin Chuyển động Nhà nông hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 24/4: Bình Thuận có 123 héc ta thanh long hữu cơ đạt tiêu chuẩn nước ngoài

Chuyển động Nhà nông 24/4.