Chuyển động Nhà nông 26/3: Chanh Việt Nam được ví như “vàng xanh” ở New Zealand

Chanh Việt Nam được ví như “vàng xanh” ở New Zealand; Hoa Kỳ gia hạn điều tra lẩn tránh phòng vệ thương mại với gỗ dán; Giá sầu riêng giảm một nửa… là những tin chính trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 26/3: Chanh Việt Nam được ví như "vàng xanh" ở New Zealand

Chuyển động Nhà nông 26/3.