Làm giàu từ nuôi cá lồng trên thắng cảnh "Vịnh Hạ Long Tây Bắc"

Tận dụng tiềm năng, lợi thế diện tích vùng lòng hồ rộng lớn, nhiều hộ dân tại xã Chiềng Bằng (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) đã đứng ra thành lập Hợp tác xã Thuỷ sản Chiềng Bằng, nuôi cá lồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ đó, đã góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho các thành viên trong hợp tác xã.

Clip: Mô hình nuôi cá lồng theo tiêu chuẩn VietGAP của Hợp tác xã Thuỷ sản Chiềng Bằng, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai.