"Trăm hoa đua nở" các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình ở thị xã Mường Lay, Điện Biên

Từng hộ gia đình ở thị xã Mường Lay, Điện Biên, đang mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi gắn với yếu tố thị trường đầu ra, thậm chí đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế trang trại, gia trại cho thu nhập khá, cải thiện chất lượng cuộc sống. Nơi đây đang "trăm hoa đua nở" các mô hình phát triển kinh tế.
Điện Biên: Đa dạng các mô hình phát triển kinh tế hộ ở thị xã Mường Lay

Điện Biên: Đa dạng các mô hình phát triển kinh tế hộ ở thị xã Mường Lay

Điện Biên: Đa dạng các mô hình phát triển kinh tế hộ ở thị xã Mường Lay - Ảnh 2.

Hiện nay, các hộ chăn nuôi đã tích cực liên kết với 2 hợp tác xã nông nghiệp của thị xã, để chủ động đầu ra cho sản phẩm của gia đình.

Điện Biên: Đa dạng các mô hình phát triển kinh tế hộ ở thị xã Mường Lay - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, từ nguồn ngân sách địa phương, thị xã còn thực hiện nhiều mô hình trồng cây ăn quả và nhân rộng các mô hình nuôi vịt trời, nuôi gà thả đồi, nuôi dê sinh sản...

Điện Biên: Đa dạng các mô hình phát triển kinh tế hộ ở thị xã Mường Lay - Ảnh 4.

UBND thị xã đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, chính quyền các xã, phường tích cực vận động người dân đưa các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi.

Điện Biên: Đa dạng các mô hình phát triển kinh tế hộ ở thị xã Mường Lay - Ảnh 5.

Sau hơn 10 năm thực hiện Dự án tái định cư Thủy điện Sơn La, khu vực nông nghiệp, nông thôn tại TX. Mường Lay, tỉnh Điện Biên đã có nhiều chuyển biến tích cực.