Vĩnh Phúc: Trồng thanh long ruột đỏ nông dân thu lời trăm triệu mỗi năm

Nhận thấy thanh long ruột đỏ có nhiều tiềm năng, cây không chỉ cho năng suất, chất lượng mà hiệu quả kinh tế lại cao nên Ông Nguyễn Bá Tố (Xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) đã quyết định cải tạo 2ha đất đồi để trồng 1500 cây thanh long ruột đỏ.

Vĩnh Phúc: Trồng thanh long ruột đỏ nông dân thu lời trăm triệu mỗi năm