Video: Sẽ có 100 gương mặt tiêu biểu nhất được bình chọn danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc 2022

Sáng 28/6 tại trụ sở Báo NTNN, Hội đồng bình chọn danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 đã họp thống nhất cách thức bình chọn. Điểm mới của chương trình năm nay là số lượng nông dân xuất sắc được bình chọn sẽ lên tới 100 nông dân thay vì 63 nông dân Việt Nam xuất sắc đại diện cho 63 tỉnh thành như mọi năm.

Sẽ có 100 gương mặt tiêu biểu nhất được bình chọn danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc 2022