Chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng sen trắng, nông dân Thanh Oai thu tiền triệu mỗi ngày

Từ những thửa ruộng bỏ hoang của gia đình, chị Tạ Thị Bích (xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội) đã đem giống sen trắng tinh khôi từ xứ Huế về trồng. Cách làm này đã giúp gia đình chị tăng nhập gấp nhiều lần so với cách trồng lúa nước như trước đây.

Kiếm tiền triệu mỗi ngày từ đầm sen trắng

Clip: Chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng sen, nông dân Thanh Oai thu tiền triệu mỗi ngày