Chuyển động Nhà nông 12/4: Dịch châu chấu gây thiệt hại hơn 40ha hoa màu tại Cao Bằng

Dịch châu chấu gây thiệt hại hơn 40ha hoa màu tại Cao Bằng; Chỉ bán cà rốt, nông dân một xã của tỉnh Hải Dương thu 270 tỷ đồng; Kết nối giao thương mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giữa Cao Bằng và Lâm Đồng… là những tin chính sẽ có trong bản tin Chuyển động Nhà nông hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 12/4: Dịch châu chấu gây thiệt hại hơn 40ha hoa màu tại Cao Bằng

Chuyển động Nhà nông 12/4.