Chuyển động Nhà nông 16/3: Thủ tướng trao quyết định công nhận Hải Dương hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng trao quyết định công nhận Hải Dương hoàn thành xây dựng nông thôn mới; Hơn 60ha lúa ở Nam Định bị chết vì nhiễm mặn; Trà Vinh trao chứng nhận quốc tế và ký liên kết chuỗi giá trị nghêu… là những tin chính trong Chuyển động Nhà nông hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 16/3: Thủ tướng trao quyết định công nhận Hải Dương hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Chuyển động Nhà nông 16/3.