Chuyển động Nhà nông 23/3: Nông dân Đồng Tháp Mười trúng mùa khoai mỡ

Rau màu vụ Xuân Hà Nội được mùa, được giá; Nông dân Đồng Tháp Mười trúng mùa khoai mỡ; Quảng Bình: Phòng, chống bệnh khảm lá ở cây sắn… là những tin chính trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 23/3: Nông dân Đồng Tháp Mười trúng mùa khoai mỡ

Chuyển động Nhà nông 23/3.