Độc đáo mô hình nuôi cá lăng bằng ruồi lính đen của ông giáo quê Thạch Thất

Mô hình nuôi cá lăng bằng ruồi lính đen của ông Nguyễn Đỗ Thế Cường là mô hình đang ngày càng được nhân rộng tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội nhờ những ưu thế vượt trội thức ăn công nghiệp thông thường.
Độc đáo mô hình nuôi cá lăng bằng ruồi lính đen của ông giáo quê Thạch Thất
Độc đáo mô hình nuôi cá lăng bằng ruồi lính đen của ông giáo quê Thạch Thất

Khám phá mô hình nuôi cá lăng bằng ruồi lính đen của ông giáo làng.

Clip: Độc đáo mô hình nuôi cá lăng bằng ruồi lính đen của ông giáo quê Thạch Thất