Nông dân SXKD giỏi toàn quốc lần thứ VI: Người nông dân Thái Bình tìm lý tưởng sống từ những điều bình dị

Tại quê lúa Thái Bình, đã có biết bao hộ nông dân thoát nghèo, biết bao trẻ em được đến trường từ tấm lòng, lý tưởng sống bình dị của người nông dân Nguyễn Văn Thoa. Hàng năm, mô hình trại nuôi ấp gà của ông Thoa đã hỗ trợ rất nhiều con giống, vật tư cùng hàng ty đồng cho phong trào phát triển kinh tế địa phương.
Nông dân SXKD giỏi toàn quốc lần thứ VI: Người nông dân Thái Bình tìm lý tưởng sống từ những điều bình dị


Video: Nguyễn Văn Thoa - Người đi tìm lý tưởng sống từ những điều bình dị