[TRỰC TIẾP] Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV

Sau 4 ngày làm việc, chiều nay 9/1, Quốc hội khóa XV họp phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2 và biểu quyết thông qua nhiều nội dung rất quan trọng.