ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM LẦN VIII: Đại hội đại biểu HND cấp huyện đầu tiên của cả nước thành công rực rỡ

Mới đây, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đã chọn huyện Cư Kuin để tổ chức Đại hội điểm cấp huyện đầu tiên trên cả nước nhằm rút kinh nghiệm và tiếp tục chỉ đạo đại hội các huyện, thị xã, thành phố. Với chủ đề "Đổi mới, liên kết, hội nhập, phát triển", Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM LẦN VIII: Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện đầu tiên của cả nước thành công rực rỡ

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Đây là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm và tiếp tục chỉ đạo đại hội các huyện, thị xã, thành phố; cũng là Đại hội Hội Nông dân điểm cấp huyện đầu tiên trên cả nước.

ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM LẦN VIII: Đại hội đại biểu HND cấp huyện đầu tiên của cả nước thành công rực rỡ - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Tham dự đại hội có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính; lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố cùng 112 đại biểu chính thức.

ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM LẦN VIII: Đại hội đại biểu HND cấp huyện đầu tiên của cả nước thành công rực rỡ - Ảnh 5.

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp của hội viên nông dân huyện Cư Kuin. Ảnh: Vân Anh

Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 18 thành viên, ông Nguyễn Lưu Tuệ tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cư Kuin lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng thời bầu ra 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp trên.

ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM LẦN VIII: Đại hội đại biểu HND cấp huyện đầu tiên của cả nước thành công rực rỡ - Ảnh 7.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính trao vốn Hỗ trợ nông dân cho các Dự án. Ảnh: Vân Anh

Trong khuôn khổ Đại hội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao vốn Hỗ trợ nông dân cho 3 dự án với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng; Hội Nông dân huyện Cư Kuin cũng trao vốn Hỗ trợ nông dân cho 3 mô hình với tổng số tiền 900 triệu đồng.

Huyện Cư Kuin với những nỗ lực trong công tác xây dựng nông thôn mới

Huyện Cư Kuin nỗ lực xây dựng nông thôn mới