ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM LẦN VIII: Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng tích cực hỗ trợ hội viên trong chuyển đổi số

Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đang tích cực đẩy mạnh, hỗ trợ các hội viên trong công tác chuyển đổi số. Đặc biệt, với những hộ kinh doanh cá thể hoặc doanh nghiệp trên địa bàn, Hội ND tỉnh luôn nhấn mạnh chuyển đổi số sẽ là bước đi cần thiết để hội viên "vươn tầm" xa hơn, nhanh hơn.

Tin Đại hội:

Các địa phương trên cả nước nhanh chóng hoàn thiện các bước chuẩn bị cho Đại hội cấp tỉnh. Nhiều địa phương có những hoạt động hướng tới Đại hội mang nhiều ý nghĩa thiết thực...

Các địa phương trên cả nước nhanh chóng hoàn thiện các bước chuẩn bị cho Đại hội cấp tỉnh

Tiêu điểm

Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đang tích cực đẩy mạnh, hỗ trợ các hội viên trong công tác chuyển đổi số. Đặc biệt, với những hộ kinh doanh cá thể hoặc doanh nghiệp trên địa bàn, Hội ND tỉnh luôn nhấn mạnh chuyển đổi số sẽ là bước đi cần thiết để hội viên "vươn tầm" xa hơn, nhanh hơn.

Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng tích cực hỗ trợ hội viên trong chuyển đổi số