Xây dựng chương trình phát triển thị trường gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ở Vĩnh Long

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Đây được coi là giải pháp mới, nhằm thúc đẩy thị trường nội địa, cũng như kích cầu ngay chính trên quê hương Vĩnh Long.
Vĩnh Long xây dựng chương trình phát triển thị trường gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Vĩnh Long xây dựng chương trình phát triển thị trường gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”