Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn: Trăn trở lớn nhất của tôi là thay đổi mạnh mẽ phương thức tập hợp nông dân

Ngay sau khi đảm nhận vị trí người đứng đầu Hội Nông dân Việt Nam, ông Lương Quốc Đoàn đã chia sẻ với báo Dân Việt những tâm tư của ông trong giai đoạn tới. Theo đó, việc ông trăn trở nhất, đó là làm sao thay đổi mạnh mẽ được phương thức tập hợp nông dân và phát huy vai trò chủ thể của người nông dân.

Trả lời phỏng vấn Báo Dân Việt ngay sau nhậm chức, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn chia sẻ: "Trong bối cảnh phát triển kinh tế mạnh mẽ như hiện nay, phương thức tập hợp nông dân không thay đổi theo kịp, dẫn đến thực tế rõ ràng là tập hợp nông dân còn nhiều hạn chế. Việc triệu tập hội viên nông dân đến để tuyên truyền như cuộc họp thông thường trước kia đã thấy rõ những hạn chế.

Để người nông dân thích ứng được với sự phát triển mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã vạch ra, đó là, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, hướng tới xây dựng mô hình nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Đây là một chủ trương rất lớn, đòi hỏi các cấp Hội chúng ta phải có đổi mới phương thức, nội dung hoạt động.Việc trăn trở nhất của tôi, đó là làm sao để chúng ta thay đổi mạnh mẽ được phương thức tập hợp nông dân." Cần đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp nông dân

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn: Cần đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp nông dân

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn: Trăn trở lớn nhất của tôi là thay đổi mạnh mẽ phương thức tập hợp nông dân - Ảnh 2.

ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

Các cấp Hội ND cần tích cực, chủ động hướng dẫn nông dân thay đổi tư duy từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ sang sản xuất lớn; cần coi trọng sản xuất về giá trị, chất lượng hơn là số lượng. Đặc biệt là hướng cho người nông dân chuyển dần tư duy từ sản xuất nông nghiệp thông thường sang kinh doanh nông nghiệp.

Để làm tốt được việc này, Hội cần phải xây dựng các đề án để đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp thông tin, huấn luyện người nông dân. Hội ND cần tập trung huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ cho người nông dân có đủ kiến thức để làm chủ và phát huy vai trò chủ thể của mình trong phát triển nông nghiệp cũng như kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.