Quảng Trị: Thanh niên bật nhạc, xắn tay giúp nhân dân cải tạo đồng ruộng sau lũ

Khoảng 300 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã ra quân giúp nhân dân ở thôn Trà Liên Đông, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong nạo vét mương nước, cải tạo đồng ruộng sau lũ. Trong tiếng nhạc, đoàn viên thanh niên đã cùng nhau xắn tay, giúp nhân dân rất nhiệt tình, hiệu quả.

Quảng Trị: Thanh niên bật nhạc, xắn tay giúp nhân dân cải tạo đồng ruộng sau lũ