13.465 khách du lịch đã được bố trí nơi ở an toàn trước tác động của cơn bão số 2

Sáng sớm ngày 11/8, bão số 2 (MULAN) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa cho cả hai tỉnh miền Bắc và miền Trung.

13.465 khách du lịch đã được bố trí nơi ở an toàn trước tác động của cơn bão số 2