Tin liên quan

Bờ thành cổ dưới biển Quy Nhơn, mỗi tháng nhô lên khỏi mặt nước vài lần